خانه » پرسشنامه ساز

برای اجرای هر نظرسنجی سه مرحله پیش بینی شده است. ۱- ساخت پرسشنامه . ۲-جمع آوری اطلاعات . ۳-تحلیل داده ها.

سامانه نظرسنجی ساز پرسش کن، پاسخ بگیر ، تحلیل کن برای اجرای سه مرحله فوق روش های متنوعی پیش بینی نموده است که در جدول ذیل آورده شده است:

(در صورت ایجاد سوال به بخش “پرسش های متداول”مراجعه نمایید و در صورت نیاز به مشاوره و ارتباط با کارشناسان سامانه از بخش “تماس با ما” استفاده نمایید )

ساخت پرسشنامه

جمع آوری اطلاعات

تحلیل داده

روش کار: روش کار: روش کار:
  • روش اول : طراحی و ایجاد پرسشنامه توسط خودتان با توجه به نیاز های شرکت/سازمان
  • روش دوم : : طراحی و ایجاد پرسشنامه با کمک سواالات کمک یار سایت
  • روش سوم : طراحی پرسشنامه با استفاده از قالب های آماده سایت (لینک)
  • روش اول : جمع آوری اطلاعات توسط مخاطبین، اعضاء، همکاران و شرکت/سازمان شما توسط :
   • الف) ازطریق SMS
   • ب) از طریق e-mail
   • ج) از طریق pop-up در وب سایت شما
 • روش دوم : جمع آوری اطلاعات توسط مخاطبین ما . در این روش پرسشنامه شما، توسط مخاطبین ویژه سایت تکمیل می گردد. از ویژگی های این روش سرعت تکمیل، تنوع و گسترگی پاسخگویان و پایین بودن میزان خطا و اریبی اطلاعات می باشد. (لینک)
  • روش اول : : تحلیل اطلاعات و گزارش لحظه ای به صورت نمودار و جدول
  • روش دوم : دریافت اطلاعات خام پرسشنامه ها
 • روش سوم : : ارائه گزارش های تحلیلی سفارشی توسط ما

از چه طریق عضو سایت شویم ؟

برای عضویت به منظور طراحی و ساخت پرسشنامه ، جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده عضویت
برای ورود به سایت به منظور طراحی و ساخت پرسشنامه ، جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ورود
برای عضویت در سایت منظور پیوستن به اعضای سایت و تکمیل پرسشنامه ها عضویت
برای ورود به سایت به منظور تکمیل پرسشنامه ها ورود
 • خدمات آمار و نظرسنجی

 • ۱٫ امکان طراحی نظرسنجی های موضوعی و جمع آوری داده ها در سطح کشور
 • ۲٫ دریافت گزارشات آماری لحظه ای
 • ۳٫ امکان ساخت نظر سنجی جدید آنلاین
 • ۴٫ امکان ساخت نظرسنجی جدید با استفاده از قالب های استاندارد
 • ۵٫ امکان استفاده از جعبه سوالات
 • ۶٫ ساخت گزارشگیری لحظه ای
 • ۷٫ انجام نظرسنجی بین اعضاء
 • ۸٫ انجام نظرسنجی محرمانه
 • ۹٫ امکان زمان بندی نظر سنجی
 • ۱۰٫ امکان نظرسنجی ایمیلی
 • ۱۱٫ امکان نظر سنجی پیامکی
 • ۱۲٫ فضای کاربری اختصاصی
 • ۱۳٫ امکان دریافت اطلاعات XLS
 • ۱۴٫ اهدای امتیاز و هدیه به پاسخگویان
 • ۱۵٫ آدرس اختصاصی نظرسنجی در amar.ir
 • سایر امکانات پیش بینی شده

 • ۱٫ نظرسنجی تلفنی
 • ۲٫ ایجاد پرسش های ویدیویی
 • ۳٫ ایجاد پرسش های تصویری
 • ۴٫ دریافت گزارش های تحلیلی
 • ۵٫ خروجی اطلاعات برای Spss
 • ۶٫ امکان ایجاد فرمول برای گزارش ها
 • ۷٫ آزمون فرض های آماری
 • ۸٫ تحلیل محتوا
 • ۹٫ امنیت پرسشنامه ها SSL/TLS

http://poll.amar.ir