خانه » سایزیاب

شاید این مسئله برای شما پیش آمده باشد که بخواهید لباس سفارش دهید ولی نمی دانید سایز شما چند است. از همه مهم تر اینکه سایزها در کشورهای مختلف متفاوت بیان می شوند.
سایز یاب، ابزاری برای محاسبه سایز لباس های شماست. کافی است اندازه های خود را وارد برنامه نمایید و سایز شما به اروپا، آمریکا، انگلیس و … محاسبه خواهد کرد. در کنار ابزار محاسبه سایز ، اخبار مد و لباس در بخش دیگر این برنامه آورده شده است. لازم به ذکر است این برنامه کاملا رایگان می باشد و حامیان این برنامه همواره کمک رسان ما می باشند.

45231

Perhaps this has happened to you that you want to order your dress. But do not know what is your size. Most importantly of all sizes are expressed in different countries.
SizeYab, is a tool to calculate the size of your clothes. Just enter your size and your size in Europe, America, the UK and will be calculated. In addition to calculates the size, fashion news in other parts of the program are given. It should be noted that this program is completely free and the sponsors of the program are always our assistance.